village-bey

Tre (5)
Korbi 5/5 (1)
Insodus V (0)
Korbi 4/5 (12)
Në skaje (4)

Jam nji pupël për çdo erë qi fryn. Nji Prrallë Dimni, Shakespeare

Faqet