Orion Gliozheni

"Eshtë një veprim absurd dhe moralisht i dënueshëm, por fenomeni në fjalë, për përmasat që ka deri më sot, nuk përbën absolutisht asnjë rrezik social, që mund të ketë ndikim në të ardhmen demografike të popullatës sonë."