Just Noting

Një debat publik do të ishte me vlerë për interesin publik gjatë një fushate elektorale. Por çfarë vlere do kishte për qytetarin sot?